Tuesday, November 20, 2012

*

 هوا نه آفتابی ست، نه مهتابی ست
و تنها نوری که از پنجره به درون می تابد
 از آتشی ست که بر سر شهر می بارد
...

1 comment:

دامون said...

قدیما یه دیوار بود که باش میشد حرف زد، حالا یه سدِ سیمانی جلو چشامه که حرفی حالیش نمیشه موندم مونده سکوت تو این سدِ سمنتی رو کی میشکونه حتی ممّدم گیو آپ کرد، امیدوارم من بعدیش نباشم
دامون