Friday, November 30, 2012

*

برای شما هم پیش اومده؟
کشورتون کش اومده؟
...

Thursday, November 29, 2012

*

همه چیز را بردند
فقط جای شکرش را باقی گذاشتند
...

Wednesday, November 28, 2012

 *

قرار نیست که زود بپزیم
قرار است که دیر بپزیم
...

Tuesday, November 27, 2012

*

به من زنگ بزن
 ...

Tuesday, November 20, 2012

*

 هوا نه آفتابی ست، نه مهتابی ست
و تنها نوری که از پنجره به درون می تابد
 از آتشی ست که بر سر شهر می بارد
...

Sunday, November 18, 2012

*

به درد نمی خورم
و درد می خورد مرا
...

Saturday, November 17, 2012

*

یه چیزیشون میشه! اول کمک میکنند مردم یه کشور بدبخت مثلا انقلاب کنند که آزاد شوند. بعد از انقلاب یه فیلم مستند میسازند که نشان دهد مردم چقدر بدبخت تر شدند و حالا چه هرج و مرجیست
...

Friday, November 16, 2012

*

من هیچ وقت این دستبند مادرم رو ندیدم ولی از وقتی یادمه هر بار سر مسایل مالی با بابا بحثشون میشد، آخر با بغض و دلخوری می گفت میرم این دستبند رو میفروشم.  حالا امروز بعد صد سال ناراحت از خواب پریدم که چرا هرگز ازش نخواستم این دستبند رو نشونم بده ببینم اصلا وجود داشته یا نه
...

Friday, November 2, 2012

*

اگر مشکلم را برای همفکری پیش چراغ راهنمایی برده بودم
تا الان حل شده بود
...

Thursday, November 1, 2012

شکستنی ها

*

رفتیم اساس کشی کمکشون کنیم
که اسباب زحمتشون شدیم
...