Monday, June 28, 2010

*

کمد که باز می شه
دلم می خواد برم ته صف لباس ها
از چوب لباسی خودم رو آویزون کنم
و نرم سر کار
...

Friday, June 25, 2010

*

اجازه م رو بردن دست رشته بازی کنن
اولش دست هر کی بود اجازه م می ذاشت بی سر و صدا بازی کنم
آخرش دست هر کی رفت نذاشت حتی بی سر و صدا فریاد کنم
...

Wednesday, June 23, 2010

*

در پی تفکیک جنسیتی تعدادی از خواهران و برادران بسیجی در اعتراض به زنانه مردانه نبودن سایه امام از رفتن به زیرش خودداری کردند
...

Tuesday, June 22, 2010

*

از همان کودکستان
ایدئولوژیشون رو جوری تزریق می کردن

که بر حسب شانس فعلا ایدز نگرفتیم
...

Friday, June 18, 2010

*

اسلام را به زور پیاده کرد
و خودش سوار خر مراد شد
...

Thursday, June 17, 2010

*

دقت کردی تو آمریکا اصلا دزد ناموس ندارن؟
بیا دزد شیم
...

Wednesday, June 16, 2010

*

انگار که دارم سبزی پاک می کنم
می شینم با حوصله خبرای
راست و از دروغ
جدا می کنم
...

Monday, June 14, 2010

*

آخرش لشکرشون آماده شد آماده شد؟
...

Friday, June 11, 2010

Thursday, June 10, 2010

*

بهتره الان تفنگ ببرم سر کار یا بنزین؟
...

Wednesday, June 9, 2010

*

به عنوان نویسنده الکی این وبلاگ الکی
ازتون متشکرم که چیزای این تو رو می خونید
...