Thursday, July 29, 2010

*

الان مسئولین نظام منتظر نشستن
دکتر بیاد شکاف بین شون رو بخیه بزنه
...


Monday, July 26, 2010

*

افتخار های بزرگ
به بزرگی دروغ ها
و تعداد سلول های مغزی
نداشته شون
...


Friday, July 23, 2010

*

باید خمیر رو اونقدر ورز داد که به دست نچسبه
و الان همش بهم چسبیده
من اصلا اگه ورز دادن بلد بودم
می رفتم دیروز رو مثه این خمیر اونقدر ورز می دادم
که به فردا نچسبه
...

Tuesday, July 20, 2010

*

صبر کنید کار ها
که انجام تون بدم
...

Tuesday, July 13, 2010

*

تو آمریکا اصلا مهم نیست که تو سیاهی یا سفید
و فقط رنگ سبز پول که مهمه
...

Monday, July 12, 2010

*

آزارش حتی به یه مورچه هم نمی رسید
حالا بیشتر مورچه ها زنده ن
و اون نیست
...

Friday, July 2, 2010

*

تو خیابون سوم
دوست دارم قاطی توریست ها وول بخورم
و فکر کنم مسافرم
نه یه مهاجر
...