Thursday, March 31, 2011

*

اینجا زیاد که بلند پروازی کنی
یه چارقد هم سایز آرزوهات 
می دوزن
...

Tuesday, March 29, 2011

*

دروغ نگویید
مگر در
راه خدا
...
 

Monday, March 28, 2011

 *

در نیارید
مگر پدر 
هم را
...
*

عطسه نکنید
مگر بر یکدیگر
...

Sunday, March 27, 2011

 *

ما برای ماه عسل مون
سفر به دور دنیا در هشتاد روز
رو خوندیم
...
 

Thursday, March 24, 2011

*

کسی نمی تونه آزادی را از ما بگیره
چون چیزی که اصلا وجود نداره را
که نمیشه گرفت
...

Tuesday, March 22, 2011

*

امروز داشتم سوار ماشین می شدم, بعد قدم بلند تر از دره دیگه؟! باید تیکه تیکه برم تو
نصف بدنم با بخشی از سرم تو بود که در بسته شد
و گوشم گیر کرد اون لا
...
*

اینقدر غذاهای آبکی م  خوب در میان
باید یه کتاب آب پزی بنویسم
...

Saturday, March 19, 2011

بهار

*

عمو پیروز میاد
...

Wednesday, March 16, 2011

*

سر کار امروز مثل یخچاله
 بعد در رو هم می بندن
که سرما یه وقت نره بیرون
...

Tuesday, March 15, 2011

چهارشنبه سوری

* 
 
مجوز آتیش گرفتن گرفتم
 بیاین از رو من بپرین
...
 *
   
زمین خیس خیسه
تو چه ماهواره ای هستی که
نمیشه باهات زمین رو سشوار کشید؟
...

Monday, March 14, 2011

سونامی

*

ما با موسیقی مخالف نیستیم
با آلت موسیقی مخالفیم
...

Wednesday, March 9, 2011

نون پنیر

 *
آفرین به شکر که حل می شه در چایی
من حتی مخلوط هم نمی تونم بشم در شهر
...

Tuesday, March 8, 2011

هشت مارس

*

متحجرین جهان
هر کدوم شنا بلد نیستین
من دستم بنده
خودتون برین تو دریا
 ...

Sunday, March 6, 2011

*

حالا دیگه وبلاگ من رو فیلتر می کنید
ذلیل مرده ها؟
...

Saturday, March 5, 2011

*

بعضیا نه عقل دارن
نه وجدان دارن
ولی ایمان قوی دارن
...