Monday, January 31, 2011

*
 این بچه رو
هر کی زاییده
خودش بزرگ کنه
...

Sunday, January 30, 2011

*

این غذا رو هر کی پخته
خودش فوت کنه
...

Saturday, January 29, 2011

*
  
دیکتاتورها در روید
این زنگ دیکته داریم
...

Friday, January 28, 2011

*
 
انقلاب مصر 
در تلویزیون 
های دفنیشن
...

*

سرما خوردي؟
شلغم بخور
...

Tuesday, January 25, 2011

*

ما در راستای تولید طناب به خود کفایی رسیدیم
حالا مشکلمون کمبود جمعیت است که گردن به تعداد طناب ها نداریم
سال جدید را سال همت مضاعف تولید مثل مضاعف نام گذاری می کنیم
...

Sunday, January 23, 2011

* 

سوال: آیا پاک کردن صورت مساله واجب است؟
پاسخ: اگر صورتش خال دارد مستحب است
...

Thursday, January 20, 2011

*

پدرم روزش كه هيچ
حتي نمي داند حدودن كدام فصل به دنيا امدم
...

Tuesday, January 18, 2011

*
تنها مردمی که فکر می کنن ایرانی ها 
باهوش و متمدن و غیورن
ایرانیان
...

Monday, January 17, 2011

*
اگه آدما مجبور بودن 
هر کی که می کشن بخورن
حتما آتش بس میشد
...

Tuesday, January 11, 2011

*

محاسباتم پر از 
یک و دو هایی ست 
که خاک می ریزند
 بر سر سه
...

Tuesday, January 4, 2011

*

دانشمندان ما موفق به نوشتن كتابي شدن

كه يه خط در ميون بوق ميزنه
تا خواننده بيدار شه
...

Saturday, January 1, 2011

*

گفتند بی ادبید
و آموختند ادب ازمون
...