Wednesday, August 27, 2008

*
معلوم نیست چرا همیشه روزای چهارشنبه باهوش تر از روزای دیگه میشم
یعنی اگه روزی اتم رو کشف کردم چون هنوز کشف نشده یا جارو برقی رو اختراع کردم اون روز حتما بدانند که چهارشنبه است! با این وجود من خیلی هم علاقه به این روز ندارم. چهارشنبه روزی ست که زندگی رو همون جور که مزخرف ست باید قبول کرد. یعنی من هیچ وقت بهانه ای براش پیدا نمی کنم. نه مثه دوشنبه ها حق دارم ادعای افسردگی کنم! نه مثه جمعه ها می تونم از شدت هیجان و ذوق مرگی غش کنم و قند تو دلم آب کنم
...

Tuesday, August 26, 2008

*
هر انسان چند در صد از عمرش رو در صف می ایسته؟
... من با ایستادن در صف و صبر کردن مشکلی ندارم
!فقط دوست ندارم با من هم مثه بقیه رفتار کنن

Saturday, August 23, 2008

*
درست موقعی که قراره همه چیز روال درست و عادیش رو طی کنه یه چی خراب میشه
همه آدما در وجودشون یک ضمیر خرابکاری دارن! فقط طرز بهره برداری ازش رو بلد نیستن که اونم من می تونم بهشون یاد بدم

Wednesday, August 13, 2008

*
شده بشینی زیر این درخت و به افق دور دست خیره شی بعد یه چی تالاپ بخوره تو سرت و متوجه شی قبل نیوتون خیلی ها جاذبه زمین رو کشف کرده بودن و از فرط شکستگی جمجمه زنده نموندن
...

Tuesday, August 12, 2008

*
حاضرم دو دانگ از عمرم رو بدم واسه خواب امروز ظهر
دارم غش می کنم
یعنی حسین حسین آ
...