Thursday, August 26, 2010

*

این آسمون هم هر جا میرم
ابر و ماه و ستاره ش رو
بر میداره دنبالم میاد
...

Wednesday, August 25, 2010

*

دست همه پستچی های روستامون درد نکنه
ایشالا خدا یک در دنیا و صد در آخرت بهشون اجر بده
که دلی رو شاد کردن
...*

از این کلاه هایی که سرم رفته
احتمال داره یکیش قاضی شه
...

Tuesday, August 24, 2010

*

این احادیث اومدن

که قوه تخیل من رو فعال کنن
...

Saturday, August 21, 2010

*

ای فرشته ها
اینقدر تو گوشم زمزمه نکنید
مثه آدم حرف تون رو بزنید
...

Friday, August 13, 2010

*

و در روز هفتم
اندیشید که دیگر چه را نیافریده ست
و امام های موقت جمعه را آفرید
...

Wednesday, August 11, 2010

*

شهر ما یه شهر ایده آلیه
همه پاک و بی ریا
همه در صلح و صفا
ما تو این شهر قشنگ یه دونه ملا نداریم
دزد و جیب بر نداریم
شاعر پفیوز و جلمبر نداریم
رمال مفت خور نداریم
حاجی نزول خور نداریم
...

نوارم دیگه باید برای خودت سی دی بشی

Monday, August 9, 2010

*

حالا که اتوبوس نمیاد
خودم رو می دم دست این آب که ببرتم
و برق هم که هست بگیرتم
مجانی
...

Sunday, August 1, 2010

*

از بس اسم این گیاه را یاد نگرفتم
همه برگهاش زرد شد
...