Thursday, January 28, 2010

*
می گن سر کار ما یه سگ چهار چشم استخدام کردن
وقت اداری ما رو بپاد دیگه تو فیس بوک نریم
...

Monday, January 25, 2010

*
ناگهان یابو برش داشت
و فکر کرد آسمان به او وصل است
...

Friday, January 22, 2010

*


تا بی نهایت خوب بود Blame it on Fidel بچه ها این فیلم
...

Thursday, January 21, 2010

*
خربزه
خرچنگ
خرگوش
خرمگس
خرانبار
خر پشته
خر خاکی
خردل
خر زهره
خر غول
خرمن
خر مهره
خروار
...
امروز نمی دونم کدوممون حیوونکی تریم بیشتر

Wednesday, January 13, 2010

*
خبرها از هائیتی دیوانه کننده ست
کاش ذره ایش واقعیت نداشت
و فقط قرار بود تصور کنی
شهری را که پر از جنازه و تابوت است
و آواری که انسانی زیرش زنده به گور است
کاش فقط قرار بود تصور کنی
که از دستت دیگر کاری بر نمی آید
...

Monday, January 11, 2010

*
گوگل ترنسلیتر به درد نمی خوره
الان این دعای رمالی رو دادم ترجمه کنه
به جای سوراخ دعا آدرس گور باباش رو پیدا کرد
...

Saturday, January 9, 2010

*
:فرمول ساخت شامپو
تره
جعفری
شنبلیله
لیمو عمانی
لوبیای قرمز
نمک
...

Thursday, January 7, 2010

*
شانس من هر بار تلویزیون ایران رو میگیرم داره دسته کرکس ها رو نشون میده که سرگرم خنثی کردن توطئه ن
...

Tuesday, January 5, 2010

*
آن قدر در بیت تان تره نشست خورد کرد
که سر دسته چاقو کش ها شد
...

Sunday, January 3, 2010

*
معرکه هیچ کم و کسری نداشت
قده یه جنگل هیزم بود
...