Saturday, November 17, 2012

*

یه چیزیشون میشه! اول کمک میکنند مردم یه کشور بدبخت مثلا انقلاب کنند که آزاد شوند. بعد از انقلاب یه فیلم مستند میسازند که نشان دهد مردم چقدر بدبخت تر شدند و حالا چه هرج و مرجیست
...

No comments: